Najwięcej energii w gospodarstwach domowych zużywane jest na ogrzewanie, dlatego tak bardzo istotne jest zadbanie o odpowiednią eksploatację instalacji grzewczych. Istotną przyczyną wysokich kosztów ogrzewania jest niedostateczna lub niewłaściwa izolacja termiczna budynków i związane z tym straty ciepła. Dużo ciepła ucieka przez nieszczelne okna, źle izolowane ściany, dachy oraz stropy nieocieplonych piwnic i podłogi posadowione na gruncie. Należy więc zadbać o odpowiednią izolację budynków.

Oszczędność energii może być osiągnięta także przez świadome przestrzeganie przez użytkowników szeregu zasad takich jak: utrzymanie maksymalnej temperatury 20°C w pokoju dziennym i obniżenie temperatury, gdy nie jest on użytkowany. W warsztatach zaleca się temperaturę 16°C a w magazynach 10°C do 12°C ograniczanie ogrzewania w nocy oraz gdy pomieszczenia nie są używane, ustawienie nocne może zmniejszyć zużycie ciepła o 5 do 15%. Umieszczenie na ścianie za grzejnikiem folii odbijającej promieniowanie cieplne. Zwiększy to efektywność ogrzewania, zaizolowanie przewodów cieplnych w pomieszczeniach niewymagających silnego ogrzewania (piwnica, korytarz, klatka schodowa, poddasze), uszczelnienie okien lub wymiana ich na nowe, bardziej efektywne. skontrolowanie, czy kaloryfery w twoim miejscu pracy i w domu nie są zastawione meblami.

Termomodernizacja – na czym polega i jakie przynosi efekty ?

Termomodernizacja ma zabezpieczyć budynek przed utratą ciepła, zmniejsza zapotrzebowanie na energię i jej zużycie. W których budynkach należy przeprowadzić termomodernizację i jakie dzięki temu można uzyskać korzyści?
Koszty ogrzewania i przygotowania ciepłej wody są bardzo dużym obciążeniem budżetów domowych. Te wysokie koszty są rezultatem dużego zużycia energii – głównie ciepła. W przeszłości nie przywiązywano specjalnej uwagi do ilości zużywanej energii, gdyż była ona tania. Obecnie ceny energii i ciepła są wysokie i prawdopodobnie będą jeszcze wzrastać. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów ogrzewania ponoszonych dziś i w przyszłości jest zmniejszenie ilości zużywanej energii. Można to osiągnąć wykonując termomodernizację budynku.

Termomodernizacja polega na wprowadzeniu w budynku takich zmian, które spowodują, że ciepło nie będzie nadmiernie „uciekało” jak to się dzieje obecnie. Osiągnąć to można przez ograniczenie strat ciepła przenikającego przez ściany, dach, okna, drzwi i system wentylacyjny. Korzyści przyniesie też usprawnienie instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Termomodernizacja wymaga poniesienia nakładów finansowych, ale dzięki optymalizacji procesu, można ją wykonać w taki sposób, że związane z nią nakłady będą w perspektywie kolejnych lat spłacone z uzyskanych oszczędności.

Główną przyczyną dużej energochłonności są nadmierne straty ciepła. Większość budynków w Polsce jest niedostatecznie zabezpieczona (izolowana) przed ucieczką ciepła z pomieszczeń. Przepisy budowlane w ubiegłych latach stawiały niewielkie wymagania w tej dziedzinie, a nawet i te skromne wymagania często nie były dotrzymywane. Dlatego “skorupa budynku”, czyli ściany zewnętrzne, dachy, podłogi na gruncie lub nad nieogrzewanymi piwnicami przepuszczają znacznie więcej ciepła niż określają to aktualne wytyczne.
Duże straty ciepła powodują także okna starego typu, które oprócz niskiej jakości termicznej są ponadto nieszczelne. Kolejnym problem jest często źle działający system wentylacji naturalnej. Może on prowadzić albo nadmiernego przewietrzania i dużych strat ciepła albo do niedostatecznej wymiany powietrza i pogorszenia jakości środowiska wewnętrznego w wyniku rozwój pleśni.

Drugą ważną przyczyną wysokiego zużycia energii jest niska sprawność instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Przestarzałe technicznie kotły służą do spalania węgla, drewna lub śmieci. Wewnętrzne instalacje nie są zaizolowane, wiele z nich jest rozregulowanych i ma niską sprawność. Prowadzi to nie tylko do dużego zużycia energii ale i znacznej emisji zanieczyszczeń.
Zadaniem termomodernizacji jest nie tylko ograniczenie zużycia energii i kosztów użytkowania budynku ale również podniesienie jakości środowiska wewnętrznego i zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko zewnętrzne.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *